***  PRVI  ZVUK  ***



Ručna izrada unikatnih muzičkih instrumenata i ukrasnih predmeta




***NOVOSTI***



Bubanj 22'' pirografija - Čudna šuma sa vukom
Bubanj 22'' - Čudna šuma sa vukom



Bubanj 16'' pirografija - Čudna šuma
Bubanj 16'' - Čudna šuma



Bubanj 14'' pirografija - Vučedolski kalendar
Bubanj 14'' - Vučedolski Orion kalendar


Bubnjevi 18'' u boji sa EVANS Calftone opnama
Bubnjevi 18'' u boji


Bubnjevi sa EVANS Calftone opnom
Bubnjevi 14'' i 16'' sa EVANS Calftone opnom



Šuškalice od kokosa oslikane
Šuškalica kokos oslikana



Šuškalica od kestena veća
Šuškalica od kestena veća - dužine oko 25 cm



Kadulja snopići - vidi pod OSTALO
Kadulja snopići


Ocean Drum 18''
Oceandrum 18''









Sav sadržaj na ovoj web stranici uključujući proizvode, slike i medija uratke su zaštićeni autorskim pravom.
All elements of this website including products, photos and media content are protected by copyright.