Početna stranica Hrvatski jezik Jezično izražavanje Književnost Lektira Medijska kultura Glagoljica Novinarska družina Kutak za profesore

Rječnik, gramatika, pravopis - čemu
 
to služi?


Naučiti hrvatski jezik nije lako. Od rođenja učiš govoriti onako kako govori tvoja majka i ostali članovi obitelji, dakle savladavaš materinski jezik. Nekim Hrvatima materinski jezik je kajkavski, drugima štokavski, trećima čakavski, neki govore ijekavicom, neki ikavicom, neki ekavicom.
Kad kreneš u školu, susrećeš se s hrvatskim jezikom manje ili više različitim od onoga kojim si se služio u svojemu domu - to je hrvatski književni ili standardni jezik. On nikome nije materinski, nego je stvoren dogovorom iz svih hrvatskih narječja i govora, s time da mu je osnovica štokavski ijekavski govor.
Da bi savladao hrvatski književni jezik, potrebno ga je učiti u školi, a vrlo je korisno znati se služiti priručnicima u kojima je on opisan - to su rječnik, gramatika i pravopis. Čemu služi koja od ovih knjiga i što se u njoj nalazi? Pogledaj objašnjenja desno!


Zaključak?

Ne moraš znati odgovore na sva pitanja,

dovoljno je znati gdje ćeš ih pronaći!

 


RječnikRječnik je knjiga u kojoj su popisane i objašnjene sve riječi hrvatskoga jezika. Osim riječi, rječnik sadrži i razne izraze u kojima se pojedine riječi pojavljuju.

Rječnici koji bi ti mogli poslužiti:

? Vladimir Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 2003.
? Hrvatski enciklopedijski rječnik, urednici Ranko Matasović i Ljiljana Jojić, Novi Liber, Zagreb, 2002.
? Rječnik hrvatskoga jezika, gl. urednik Jure Šonje, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 2000.
? V. Anić i I. Goldstein, Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb, 2005.
? Bratoljub Klaić, Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod MH, Zagreb, 2004.
? Vladimir Brodnjak, Rječnik razlika između hrvatskoga i srpskoga jezika, Školske novine, Zagreb, 1992.Pravopis


Pravopis je knjiga koja nas uči kako pravilno pisati.
Sastoji se od dva dijela:
1) pravopisnih pravila
2) pravopisnoga rječnika.
U prvome dijelu opisana su i oprimjerena pravopisna pravila, npr. kad se piše veliko slovo, pisanje glasova č i ć, dž i đ, ije i je, zatim kako se pišu riječi iz drugih jezika, kad se riječi pišu sastavljeno, a kad rastavljeno, kako se pravilno upotrebljavaju rečenični i pravopisni znakovi, i sl.
Drugi dio je pravopisni rječnik u kojem je popis riječi u kojima bismo mogli pogriješiti u pisanju.

Danas postoji veći broj pravopisa koji su u upotrebi što je ponekad vrlo zbunjujuće jer se različiti autori ne slažu uvijek u određenom pravopisnom problemu.

? Pravopisni priručnik: dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika, priredila Ljiljana Jojić, Novi Liber, Zagreb, 2003.
? Vladimir Anić i Josip Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 2001.
? Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 2005 .
? Ante Vladimir Bikić, Pravopisni priručnik hrvatskoga jezika za osnovnu školu, Didakta, Zagreb, 1997.
? Lada Badurina, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Hrvatski pravopis, Matica hrvatska, Zagreb, 2007.

Službeni pravopis je:
Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 4. izdanje, 1994 .Gramatika

Gramatika je knjiga u kojoj je opisan sustav jezika i njegovi zakoni. U njoj ćeš naći sve o glasovima i njihovim podjelama, vrstama riječi (promjenjivim i nepromjenjivim), rečenici i njezinim dijelovima, vrstama rečenica i dr.

I gramatika ima više, za različite stupnjeve obrazovanja.

Za osnovne škole:
? Stjepan Babić i Stjepko Težak, Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
? Ante Vladimir Bikić i Danica Vrgoč, Ilustrirana gramatika (slovnica) hrvatskoga jezika za niže razrede osnovne škole, Didakta, Zagreb, 1996 .


Za srednje i visoke škole:
? Eugenija Barić i dr., Gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
? Josip Silić i Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
? Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.

 

RJEČNIK
 
Ovako izgleda stranica rječnika (klikni na sliku za veći prikaz).PRAVOPIS
  Učenicima (a i onima koji su završili školovanje!) velik pravopisni problem predstavlja pisanje riječi u kojima se javlja refleks jata (ije/je/e/i).
Na ovoj stranici možeš vježbati pisanje tih riječi:
ije/je/e/i

INSTITUT ZA JEZIK I JEZIKOSLOVLJE RADI NA PROJEKTU JEDINSTVENOGA PRAVOPISA KOJI ĆE BITI DOSTUPAN NA INTERNETU:GRAMATIKA
Popis hrvatskih gramatika do 20. st.