Početna stranica Hrvatski jezik Jezično izražavanje Književnost Lektira Medijska kultura Glagoljica Novinarska družina Kutak za profesore

Glagoljski natpisi i ploče


 

BAŠČANSKA PLOČA

Baščanska pločaBaščanska ploče jedan je od najstarijih i najpoznatijih cjelovito sačuvanih spomenika naše pismenosti. Potječe s konca 11. st.
Zapis se sastoji od 13 redaka glagoljskih slova, a gornji dio ploče zauzima bordura u obliku lozice. Za pismo kojim je natpis pisan obično se kaže da odražava prijelaz oble glagoljice u uglatu, te da sadržava neka latinička i ćirilička slova.
Pronađena je 1851. godine u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. Danas se čuva u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, dok je u Jurandvoru kopija.
Kamena ploča, duga 198 cm, visoka 99 cm i debela 8 cm, isprva je bila lijevi plutej oltarne pregrade, a kasnije je ploča postavljena na crkveni pod, kao nadgrobna ploča. Otočani su po njoj hodali, tarući na površni uklesana slova. Ipak, tekst što ga je čuvala ploča danas je poznat gotovo u cijelosti.
Taj je natpis na kamenu darovnica hrvatskog kralja Zvonimira koji je crkvi darovao jedan posjed.
On svečanim tonom govori o tomu kako su dva benediktinska opata podigla crkvicu sv. Lucije na zemljištu što im ga je darovao hrvatski kralj Zvonimir. KRČKI NATPIS (10. ili 11. st.)

Krčki natpis

Krčki natpis ulomak je veće kamene ploče na kojoj je klesarska ruka ubilježila slova u 11. stoljeću. Takvo vremensko određenje čini ga jednim od najstarijih poznatih glagoljskih spomenika. Ulomak je dobio ime prema mjestu na kojem je pronađen, što znači na otoku Krku, u istoimenu gradu. Natpis spominje podizanje danas nepoznate građevine benediktinaca glagoljaša, njihova opata i što je možda važnije, bilježi tri stara hrvatska imena: Dobroslav, Radonja i Rugota. Nalazi se na zidu stubišta kanoničke kuće u Krku.

VALUNSKA PLOČA (10. ili 11. st.)

Valunska pločaValunska ploča, jedan od najstarijih glagoljskih spomenika, datirana u 11. stoljeće, pronađena je u Valunu na otoku Cresu. Vjerojatno je riječ o nadgrobnom kamenom spomeniku kakve lokalne obitelji. Nepravilna je oblika i nudi na čitanje dva kratka teksta istovjetna sadržaja, pisana dvama pismima (glagoljicom i latinicom) i dvama jezicima (hrvatskim i latinskim). Na ploči su oblom glagoljicom uklesana stara hrvatska imena triju obiteljskih naraštaja: bake imenom Tjeha, sina imenom Bratohna i unuka imenom Juna. Dvojezičnost Valunske ploče svjedoči i tomu kako u to doba na otoku usporedno živi njegovo staro stanovništvo koje govori romanskim jezikom (razvio se iz latinskoga) i novo stanovništvo koji govori hrvatski. Na ploči se mogu zamijetiti elementi najstarijih, trokutastih glagoljskih slova. Valunsku ploču može se vidjeti u mjesnoj župnoj crkvi.


 

PLOMINSKI NATPIS

Plominski natpisPlominski natpis je uzidan na vanjskom zidu crkve sv. Jurja u Plominu koja datira iz 11. stoljeća. Prikazan je ilirsko- rimski bog Silvan – bog flore i faune. Nekadašnji Plominjani pretpostavili su da je to prikaz svetog Jurja te su i crkvu nazvali njegovim imenom.
Ovaj natpis svjedoči ranom paralelizmu dvaju kulturnih zakona na istarskom prostoru: romanski znak je antički reljef, a slavenski, odnosno hrvatski znak je hrvatski jezik i pismo. Natpis je kratak: "Ovo je pisao S."

                                                                                                                                                        

Tekst Baščanske ploče transliteriran na latinicu:
1. a[z? v?ime o]tca i s(i)na [i s](ve)tago duha az?
2. opat[?] dr?žiha pisah?se o ledi[n]ě juže
3. da z?v?nimir?kral?hr?vat?sk?i [v?]
4. dni svoj ę v?svetuju luciju i sv[edo]-
5. mi župan?desim(i)ra kr?[ba]vě mra[tin]? v? l(i)-
6. cě pr(i)b?nebža [s]?posl[?] vin[od](o)lě [ěk](o)v?v(?) o-
7. tocě da iže to poreče kl?ni i bo(g?) i bi ap(osto)la i g e-
8. van(je)listi i s(ve)taě luciě am(e)n? da iže sdě žive-
9. t?moli za ne boga az? opat? d(o)brovit? z?-
10. dah? crěk?v? siju i svoeju bratiju s? dev-
11. etiju v?dni k?neza kos?m?ta oblad-
12. ajućago v?su k?rainu i běše v? t? dni m-
13. ikula v?otoč?ci [s? s]vetuju luciju v? edino

Tekst Baščanske ploče preveden na suvremeni književni jezik:

Ja,u ime oca i Sina i Svetoga Duha. Ja opat Držiha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski u dane svoje svetoj Luciji. Svjedoče mi župan Desimir u Krbavi, Martin u Lici, Piribineg u Vinodolu i Jakov na otoku. Da tko poreče, nega ga prokune Bog i dvanaest apostola i 4 evanđelista i sveta Lucija. Amen. Neka onaj tko ovdje živi, moli za njih Boga. Ja opat Dobrovit zidah crkvu ovu sa svoje devetero braće u dane kneza Kosmata koji je vladao cijelom Krajinom. I bijaše u te dane Nikola u Otočcu sa svetom Lucijom zajedno.


Poveznice (linkovi) na stranice o Baščanskoj ploči:
Baščanska ploča na Wikipediji
http://www.svkri.hr/izlozbe/bascanskaploca.html
http://www.croatianhistory.net/etf/basska.html
Fotografija crkve sv. Lucije u Jurandvoru
Fotografija unutrašnjosti crkve sv. Lucije
Reprodukcija Baščanske ploče